Bestyrelsens sammensætning 2017

Kokkedal Rideklub er en forening, der drives af frivillige
Vi har ingen ansatte og alle bestyrelsesmedlemmer arbejder gratis for klubben i deres fritid.

Formand: Tina Hornum
Næstformand: Marina Schmidt
Kasserer: Else Krone
Sekretær: Jannie Eistrup
Bestyrelsesmedlemmer: Mette Østergaard Andersen og Nina Krone
Suppleanter: Tina Lorenzen og Heidi Kongsted
Juniorrepræsentanter: Claudia Noro og Lærke Stokholm
Juniorsuppleant: Carla McNair
Revisor: KE Administration