Bestyrelsen

Bestyrelsens sammensætning 2017

Kokkedal Rideklub er en forening, der drives af frivillige
Vi har ingen ansatte og alle bestyrelsesmedlemmer arbejder gratis for klubben i deres fritid.

Formand: Tina Hornum
Næstformand: Marina Schmidt
Kasserer: Else Krone
Sekretær: Nina Krone
Bestyrelsesmedlemmer: Mette Østergaard Andersen og Heidi Kongsted
Suppleanter: Tina Lorenzen og Teressa McNair
Juniorrepræsentanter
Revisor: KE Administration